5TH ANNIVERSARY OF BGs – SHOOTING COMPETITION

March 23 2023 will mark the 5th anniversary of BGs brand.

To celebrate, Battle Gnome Solutions, in cooperation with PVD Sever za Primorsko in Notranjsko, is organizing a pistol shooting competition on Saturday, March 25th, 2023 at the Črnotiče shooting range (45.56793461967056, 13.884968309824705). The competition will start at 10.00.

There will be 6 shooting stages with gnome themes, and competitors will be tested on shooting as well as other practical and mental skills. The minimum required number of rounds is 150. There will be two categories of competition:

  • IRON SIGHTS
  • OPTICS

Registration for competitors is mandatory and will be accepted until March 23rd, 2023 at 19.00 via the PractiScore portal.

Teams can also be registered. Teams are composed of 3-5 competitors, and the results of the best 3 competitors will count towards the team’s final score.

The competition will be scored according to adapted USPSA rules, but there are no equipment restrictions – firearms and related equipment must be functioning and safe, but there are no restrictions on the type of magazine carriers, holsters, use of lights, etc. Optics are only allowed in the Optics category.

All competitors will receive commemorative gifts upon registration at the shooting range. After the competition, there will be mandatory socializing with food and cold drinks, which will be provided by the organizer. During the award ceremony for the best competitors, 10 lucky winners will be drawn from all present competitors, who will receive practical gifts from the BGs product range.

Spectators are welcome. All competitors and visitors participate in the competition at their own risk. The use of protective equipment (eye and ear protection) is mandatory on the shooting range.

Update 25/03/23: 
Thank you all for coming and showing us your support! Results of the match are posted on PractiScore: https://practiscore.com/results/html/4d9e0313-ec4b-43d2-b85f-28075019f059


23. marca 2023 minilo 5. leto od ustanovitve znamke BGs.

Ob tej priložnosti bo Battle Gnome Solutions v sodelovanju s PVD Sever za Primorsko in Notranjsko organiziral pištolsko strelsko tekmovanje, ki bo potekalo v soboto 25.3.2023 na strelišču Črnotiče (45.56793461967056, 13.884968309824705). Tekmovanje se bo začelo ob 10.00 uri.

Pripravljenih bo 6 strelskih prog s škratjo tematiko, tekmovalci pa se bodo preizkusili tako v strelskih, kot v drugih praktičnih spretnostih in mentalnih sposobnostih. Minimalno število potrebnih nabojev je 150.  Tekmovalo se bo v dveh kategorijah:

  • IRON SIGHTS
  • OPTICS

Registracije tekmovalcev so obvezne, sprejemamo jih do 23.3.2023 do 19.00 preko portala PractiScore.

Možno je prijaviti tudi ekipe. Ekipe so sestavljene iz 3-5 tekmovalcev, rezultati najboljših 3 tekmovalcev se štejejo v končni seštevek ekipe.

Točkovalo se bo po prilagojenih USPSA pravilih, vendar brez omejitev opreme – orožje in pripadajoča oprema morata biti izpravna in varna, ni pa omejitev glede tipa nosilcev nabojnikov, tokov, uporabe svetilk itd. Optike so dovoljene samo v kategoriji Optics.

Vsi tekmovalci ob registraciji na strelišču prejmejo spominska darila. Po koncu tekmovanja je obvezno druženje ob hrani in hladni pijači, za katero bo poskrbljeno. Ob podelitvi nagrad za najboljše bomo izmed vseh prisotnih tekmovalcev izžrebali tudi 10 srečnežev, ki bodo prejeli praktična darila iz repertoarja BGs izdelkov.

Gledalci so dobrodošli. Vsi tekmovalci in obiskovalci se tekmovanja udeležijo na lastno odgovornost. Uporaba zaščitnih sredstev (oči in sluha) je na območju strelišča obvezna.

Update 25/03/23: 
Hvala vsem, ki ste se udeležili dogodga in nam izkazali podporo! Rezultati tekmovanja so objavljeni na portalu PractiScore: https://practiscore.com/results/html/4d9e0313-ec4b-43d2-b85f-28075019f059

Leave a comment